Obnova dat

I při pravidelném zálohování dat může dojít k situaci, kdy dojde ke ztrátě dat. Scénáře mohou být nejrůznější: virová nákaza, chyba uživatele, technická závada, úmyslné vymazání dat apod. Tato služba je zaměřena na zmírnění takto vzniklých škod. V tomto případě se nejedná o preventivní opatření. Jejím cílem je zmírnit nebo zcela odstranit škody, které již vznikly.

Službu lze využít v případě, že:

  • počítač nenastartuje (objeví se hlášení „non system disk or disk error“)
  • došlo k vymazání dat
  • disk byl zformátován
  • při přístupu k souboru je vypsáno hlášení "sector not found" a soubor je nečitelný
  • došlo k poškození údajů v MBR (např. použitím programu „fdisk“)
  • v systému „zmizela“ partition

Při této službě nelze zaručit její úspěšnost. Vždy záleží na konkrétní situaci, jakým způsobem ke ztrátě dat došlo a jak jsou data poškozena. Podle našich dlouholetých zkušeností však při převážné většině „nehod“ (včetně zformátování disků, znovuvytvoření partition apod.) je procento úspěšnosti obnovy velmi vysoké.
Obnovu dat jsme schopni provést z diskových oblastí se souborovým systémem FAT 12 (diskety), FAT 16 (DOS, Win 9x, Win NT, OS/2 …), FAT 32 (Win 95 OSR-2, Win 98), NTFS (Win NT/2000/XP), a to i při kombinaci těchto souborových systémů na jediném médiu.

Při obnově dat je využíván především software, který umožňuje přístup disku na fyzické úrovni – tj. na úrovni sektorů. Obnova je ve většině případů prováděna „ručně“, to klade mimořádné nároky na detailní znalosti souborových systémů.

Garantujeme servisní zásah (první diagnostickou prohlídku, která určí stupeň poškození dat a možnosti jejich obnovy) do 24 hodin od doručení média. Tato prohlídka bude provedena zdarma.

Obnova dat z paměťových médií není oblastí, na kterou se primárně specializujeme. Nechceme konkurovat profesionálním firmám, které mají záchranu dat jako svůj hlavní obor. Nejsme schopni restaurovat data z fyzicky poškozených disků a ani do budoucna nepředpokládáme vytvoření pracoviště (laboratoře), ve které bychom tyto vysoce specializované úkony prováděli.
Rovněž obnova dat, uložených např. na svazcích Novell NetWare nebo UNIXových souborových systémech není naší doménou.

Proč se tedy v případě potřeby obrátit právě na nás? Vzhledem k tomu, že obnova dat je naším „denním chlebem“ v rámci zpracovávání několika stovek znaleckých posudků ve znalecké kanceláři, mají naši specialisté detailní znalosti souborového systému operačních systémů rodiny Windows a jsou schopni restaurovat i data, při jejichž obnově mnohé ostatní metody selhávají.

Výhodou je i neporovnatelně nižší cena za záchranu dat – neúčtujeme žádné poplatky za každý vykopírovaný megabyte apod.

IT - Security s.r.o., Klatovská třída 7, 301 00 Plzeň - tel.: +420 377 320 571 / fax: +420 377 310 920