Další služby

Vzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti je velmi široká a zasahuje do všech oblastí informačních technologií, nebylo možné do tohoto přehledu konzultačních služeb zařadit veškeré oblasti bezpečnosti, které je potřeba v rámci jejího komplexního řešení řešit. Jedná se například o tyto specifické bezpečnostní služby:

  • Autentizační systémy
  • Testování funkčnosti antivirového systému
  • Poradenství v oblasti PKI
  • Analýza zdrojových kódů z hlediska bezpečnosti
  • Ochrana komunikací
  • Zabezpečení vzdáleného přístupu do organizace
IT - Security s.r.o., Klatovská třída 7, 301 00 Plzeň - tel.: +420 377 320 571 / fax: +420 377 310 920