Vybrané reference

Společnost IT-Security s.r.o. realizovala celou řadu analýz bezpečnosti různého rozsahu. Specializuje se zejména na subdodávky v rámci rozsáhlých projektů, ve kterých přebírá plnou zodpovědnost za realizaci části projektu, řešící problematiku bezpečnosti informačního systému.
Ve smlouvách o realizaci bezpečnostních projektů je běžnou praxí závazek mlčenlivosti i ve věci zveřejňování třeba jen základních informací, týkajících se toho, že zákazník analýzu bezpečnosti realizuje, nebo realizoval.
Na následujících řádcích jsou tedy uvedeny pouze vybrané reference, kdy pracovníci společnosti řešili komplexně celé projekty (ve všech dále uvedených projektech vystupoval hlavní konzultant společnosti ing. Jan Janka ve funkci technického ředitele).

Saint-Gobain Vertex, a.s.

Realizované činnosti:

 • komplexní analýza bezpečnosti
 • vypracování Bezpečnostní dokumentace IS
 • prověření bezpečnosti Penetračními testy z interního prostředí i Internetu

Plzeňská teplárenská, a.s.

Realizované činnosti:

 • komplexní analýza bezpečnosti
 • vypracování Bezpečnostní dokumentace IS
 • prověření bezpečnosti Penetračními testy z interního prostředí i Internetu
 • softwarový audit

Český rozhlas

Realizované činnosti:

 • komplexní analýza bezpečnosti
 • vypracování Bezpečnostní dokumentace IS
 • prověření bezpečnosti IS pomocí Penetračních testů z interního prostředí i Internetu a doporučení vhodných protiopatření

Český statistický úřad

Realizované činnosti:

 • Penetrační testování informačního systému
 • Zabezpečení dat v rámci „Sčítání lidí domů a bytů 2002“

Setuza, a.s.

Realizované činnosti:

 • prověření bezpečnosti Penetračními testy z interního prostředí i Internetu

Ministerstvo financí ČR

Realizované činnosti:

 • Analýza a vytvoření bezpečnostní politiky ICT

České dráhy, a.s.

Realizované činnosti:

 • Realizace „sociálních testů“
 • prověření bezpečnosti Penetračními testy z prostředí Internetu

ČSOB Leasing

Realizované činnosti:

 • Analýza bezpečnosti a tvorba havarijních plánů

UNIQA pojišťovna a.s.

Realizované činnosti:

 • komplexní analýza bezpečnosti
 • vypracování Bezpečnostní dokumentace IS

AERO Vodochody a.s.

Realizované činnosti:

 • komplexní audit bezpečnosti IS
 • zpracování kompletních Havarijních plánů

Investiční kapitálová společnost Komerční banky

Realizované činnosti:

 • komplexní analýza bezpečnosti
 • vypracování Bezpečnostní dokumentace IS
 • prověření bezpečnosti Penetračními testy z interního prostředí i Internet
IT - Security s.r.o., Klatovská třída 7, 301 00 Plzeň - tel.: +420 377 320 571 / fax: +420 377 310 920